Psalm 8b vers 4-10

Blad: 9r

Bid: Vers 4-7a

Kijk:

Het tweede beeld bij psalm 8 is een illustratie van de laatste twee verzen die we gelezen hebben. Op een heuveltje zit een man met uitgestrekte armen, die als het ware uitroept: Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet. Achter zijn hoofd draagt hij een kruis. Wie is hij? Is hij de mens of het mensenkind uit de psalm? Is hij de psalmist? Of is hij Christus? Hij is omringd door allerlei dieren, die in de volgende verzen ook genoemd zullen worden: runderen, schapen, wilde dieren, vogels en vissen. Links zit op een andere heuvel een jonge man, die de vogels voert door een kom met voer omhoog te houden. Ook de vissen in het water loeren begerig naar het voer. Overigens is ook te zien hoe een grote vis een kleine verorbert.

Bid: Vers 7b-10

Kijk nog eens:

We zien een illustratie bij de verzen 5-9. Het kruis dat het hoofd van de man bekroont komt waarschijnlijk uit de Latijnse versie van de psalm, waar tegen God gezegd wordt, dat Hij de mens heeft bekroond met glorie en eer. Alle dieren zijn letterlijk onder de voeten van de mensen neergezet.

Commentaar van Augustinus:

De tweede illustratie bij psalm 8  brengt ons in contact met de uitleg van Augustinus. Hij constateert dat de psalmist in vers 5 onderscheid maakt tussen de mens en de mensenzoon: Wat is de mens dat Gij hem indachtig zijt, of wat een mensenzoon dat Gij hem komt bezoeken? De mens staat voor de aardse mens die ver van God is en de mensenzoon staat voor de hemelse mens die dicht bij God is en door God bezocht wordt. De mensenzoon is vooral Christus. Van hem wordt gezegd dat God alles onder zijn voeten heeft gelegd. Volgens Augustinus staan de schapen en de runderen voor de engelen en de heilige mensen. Het vee van de velden voor de mensen die vallen voor de begeerte van het vlees, de vogels van de hemel voor de hoogmoedigen en de vissen van de zee voor de nieuwsgierigen. Tegen de achtergrond van deze uitleg kunnen we opnieuw naar de illustratie kijken. De man met de kruisnimbus is dan de mensenzoon en vooral de Christus. Het mannetje links staat voor de aardse mens. Hij voert de hoogmoedige vogels en de nieuwsgierige vissen.

Luister:

- Psalm 8, Hebreeuws.

- Domine Dominus Noster. Orlando di Lasso 1532-1594. SolaVoce. (Latijnse tekst van psalm 8)

- Psalm 8. Geneefs Psalter. Bewerking van Claude Goudimel, 1564.

Schrijf:

Kijk nog eens naar de illustratie: De mens als kroon op de schepping: Voel ik mij thuis in deze positie of geef ik mijzelf een andere positie? Welke?