Psalm 9b vers 6-17

Blad: 10r

Bid: vers 6-14a

Kijk:

In de voorgaande verzen bidt de psalmist tot God om ontferming, in het vertrouwen dat Hij opkomt voor de verdrukte. Dat vertrouwen wordt door de kunstenaar hier, in de tweede illustratie verbeeld. Gezeten op een troon ontfermt Christus zich over een naakte mens, die bij hem op schoot ligt. Met zijn linkerhand maakt hij een afwerend gebaar in de richting van een soldaat, die gewapend met schild en speer dreigend dichterbij komt. Achter Christus staat een figuur, die de personificatie van iets zal zijn, maar van wat?

Bid: 14b-17

Schrijf: