Psalm 9c vers 14b-21

Blad: 10v

Bid: Vers 14b-17

Kijk:

Na de afbeelding over het laatste oordeel en de goddelijke ontferming over de verdrukte verbeeldt de derde illustratie het lot van de bozen. We zien hoe een oudere man door twee duivels wordt weggesleept in de richting van het hellevuur, waarin zich al enige mensen bevinden.

Bid: Vers 18-21

Schrijf: