Psalm 10b vers 4b-15

Blad: 11v

Bid: Vers 4b-10

Kijk:

De bidder van de psalm staat midden in het  beeld met opgeheven handen. Achter hem staan twee mannen heel dicht bij elkaar: zij zijn heimelijk met elkaar in overleg en wijzen naar de psalmist. Een van hen heeft reeds het zwaard geheven. Beneden in beeld ligt een leeuw, die een soldaat gegrepen heeft. In de psalm is de leeuw een metafoor voor de schurk, die op de loer ligt om een mens te grijpen die zich niet verweren kan.

Bid: Vers 11-15

Kijk nog eens:

Volgens de psalmist denkt de zondaar dat hij kan doen wat hij wil zonder dat God het merkt. In deze illustratie ontbreekt dan ook de hand van God, die er op de vorige bladzijde wel was. De zondaar lijkt gelijk te hebben in de gedachte dat God ver weg is.

Schrijf: