Psalm 28b vers 5-9

Blad: 34v

Bid: Vers 5-9

In het Getijdenboek zijn de verzen 4 en 5, waarin om wraak gebeden wordt, weggelaten.

Kijk:

Tussen de zon en de maan zetelt Christus boven op een berg; hij kijkt ons frontaal aan. Zijn handen heeft hij zegenend neergelegd op een grote menigte van mensen, die zich met bedekte handen aan zijn voeten heeft neergeworpen. Het is een verbeelding van vers 8 en van de gewenste situatie waar de psalmist in het laatste vers vurig om bidt: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel: hoed hen en draag hen voor immer. Voor de kunstenaar richt de psalmist dit gebed tot Christus.

Schrijf: