Psalm 36b vers 5-13

Blad: 45r

Bid: Vers 5-8a

Kijk:

De psalmist zit met opgeheven handen op de hoek van een bank met naast hem een groep mensen, die allemaal blootvoets zijn. Samen kijken ze naar de hand van God die uit de hemel komt. Uitgezonderd een drietal helemaal links, dat met elkaar in gesprek is. Wie zijn deze mensen die daar samen op de bank zitten? Rechts staat een paard te drinken van het water dat uit een rots stroomt. Het is ongetwijfeld een verbeelding van de geloofsuitspraak van de psalmist in de laatste regel van vers 7: Bij U (God) vindt mens en dier asiel. In het latijn staat er letterlijk: Mensen en lastdieren zult Gij redden, Heer.

Bid: Vers 8b-13

Kijk nog eens:

Het drinkende paard vindt zijn oorsprong in vers 9 en 10: Gij voedt hen met het beste uit uw huis, Gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugten… Bij U ontspringt de bron die leven geeft. In het Latijn staat er letterlijk: Zij zullen dronken gevoerd worden met de overvloed van uw huis en Gij zult hen te drinken geven vanuit de bergstroom van uw genot. Zijn de mensen op de bank soms dronken? Voor de kerkvader Augustinus is de dorst een symbool van de hoop op Gods genade; eens zullen de dorstigen dronken gevoerd worden.

Luister:

- Geneefs Psalter, compositie van Goudimel.

- Psalm 36, 5-9: Presbyterian Reformed Church

Schrijf:

Kijk nog eens naar het drinkende paard: herken ik bij mijzelf de gedachte van Augustinus over de betekenis van de dorst?