Psalm 104b vers 3-27

Blad: 117r

Bid: Vers 3-11

Kijk:

Allerlei viervoeters (twee runderen, een ezel of paard, een everzwijn, een wolf en een beer) staan vreedzaam naast elkaar om te drinken van het water uit een bergbeek, die langs een rots naar beneden stroomt. Op een tegenover liggende rots zitten enkele vogels, waaronder een uil,  toe te kijken. Het is een illustratie van de verzen 10 en 11: Gij deedt de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Zij geven alle dieren te drinken, de woudezels lessen hun dorst. De enige die bij zijn naam genoemd wordt, de woudezel, staat in het centrum.

Bid: Vers 12-27

Kijk nog eens:

De toekijkende vogels blijken uit vers 12 te komen: En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas.

Kijk en luister:

- Psalm 148:Alps time lapse. Een meditatie bij psalm 104 met beelden en muziek.

Schrijf:

De psalmist zingt zijn vertrouwen uit dat de Schepper mens en dier genoeg geeft om van te leven. Deel ik dat vertrouwen?