Psalm 118b vers 14-29

Blad: 132r

Bid: Vers 14-20

Kijk:

Een jonge Christus beklimt een ladder, die op de aarde staat en tot de hemel reikt. Hij kijkt naar een poort in de hemel die gesloten is en maakt een spreekgebaar in de richting van de poort. Daarmee legt de kunstenaar de woorden van vers 19 in de mond van Christus: Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Deze Christologische interpretatie werd reeds in het opschrift boven de psalm aangekondigd en volgt daarin de commentaren van de Kerkvaders.

Rechts zit een vrouw, gehuld in een witte mantel, op een rots. Wie is zij?

Bid: Vers 21-29

Schrijf:

Kijk nog eens naar de gesloten deur, waartoe de Christusfiguur zich richt. Welke associaties roept deze deur bij me op; dat tegen de achtergrond van het opschrift boven de psalm?