Psalm 143 Domine exaudi – Aanhoor mijn bede, Heer

Blad: 157r

Lees:

Opschrift in rode letters: Psalm van/voor David, toen zijn zoon hem achtervolgde.

Bid: Vers 1-4

Kijk:

Terwijl hij in zijn graf ligt heft Christus, met een kruisnimbus om het hoofd, zijn hand en zijn ogen op naar de hemel. Voor hem staat een gebouw met een koepel, waarop een kruis staat. Waar is dit een verwijzing naar? In de marge staat met zwarte letters geschreven: Hij spreekt over het monument van de Heer. Bedoeld wordt de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem. De kunstenaar legt de woorden van de psalm in de mond van de gestorven en begraven Christus, die zich vanuit de duisternis der doden (vers 3) tot God richt. Hij volgt hierin het commentaar van enkele kerkvaders, onder wie Augustinus.

Bid: Vers 5-12

Vers 12, waarin de psalmist bidt om de vernietiging van zijn vijanden, ontbreekt in het getijdenboek (p. 1161).

Kijk nog eens:

Ik strek mijn handen naar U uit…, bidt de psalmist in vers 6 en dat zien wij Christus doen. In vers 7 bidt hij: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij, dan zou het zijn als was ik reeds begraven.

Luister:

- Domine exaudi orationem meam, Orlando di Lasso; voor de Latijnse tekst met Nederlandse vertaling klik hier.

Schrijf:

De kunstenaar legt psalm 143 in de mond van de gestorven en begraven Christus: Wat gebeurt er wanneer ik deze psalm samen met hem bid?