Psalm 144a Benedictus Dominus – Verheerlijken wil ik de Heer

Blad: 158r

Lees:

Opschrift in rode letters: David tegen Goliath. Stem van Christus tegen de duivel.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Met uitgestrekte armen staat de jonge David, de psalmist, op een heuveltje. Hij kijkt naar de hand van God die zegenend naar hem is uitgestoken. Links en rechts van hem een hoop volk, dat hem een aantal attributen aanreikt: links een herderstas, een stok en een zwaard. Rechts een schild, een speer en een kroon. In overeenstemming met het opschrift boven de psalm legt de kunstenaar een verband tussen de woorden van de psalm (Hij maakte mijn armen sterk in de strijd, mijn handen bekwaam in het vechten) en het verhaal over David en Goliat (1 Samuel 17, 38-58).

Bid: Vers 3-11

Schrijf: