Psalm 145 Exaltabo te deus – U wil ik loven, mijn God

Blad: 159v

Lees:

Opschrift in rode letters op vorige bladzijde: Alleluia. Lofzang van/voor David.

Bid: Vers 1-4

Kijk:

Aan de voet van een berg staat een grote menigte onder leiding van David de psalmist met uitgestrekte handen te bidden; de bidders kijken naar de hemel, waar de open hand van God zichtbaar is. Zijn de eerste verzen van de psalm in het enkelvoud gesteld, in vers 4 staat in het latijn letterlijk: Generatie en generatie zal uw werken prijzen en zal uw macht verkondigen. De kunstenaar heeft de generaties afgebeeld. Is de hand van God misschien een verwijzing naar zijn daden en zijn macht?

Bid: Vers 5-21

Kijk nog eens:

De hand van God komt uitdrukkelijk ter sprake in vers 16: Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens.

Luister:

- Aller Augen warten auf dich, Herre (Liedboek, Psalm 145, 15-16), muziek: Heinrich Schütz

Schrijf:

De psalmist bidt dat God zijn hand opent en aan al hun verlangens voldoet. Kijk nog eens naar die menigte in het beeld: Welke verlangens zouden er in hen leven? Welke leven er in mij?