Psalm 147a Laudate Dominum – Looft nu de Heer

Blad: 161r

Lees:

Opschrift in rode letters: Alleluia. Van Haggai en Zacharia.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

De psalmist staat op zijn citer te spelen, terwijl boven zijn hoofd de twee handen van God uit de hemel steken. De linkerhand wijst naar een berg; waarom? Is het de Sionsberg waarop de stad Jeruzalem herbouwd zal worden? De rechterhand wijst naar een soldaat die tegen de grond gedrukt wordt door een stok die uit de hemel komt. Wat is het verband met de tekst van de psalm?

Bid: Vers 6-11

Kijk nog eens:

Het blijkt een illustratie te zijn bij de verzen 6 en 7: De Heer verheft de vernederden, maar zondaars werpt hij ter aarde. Bezingt dus de Heer met een dankbaar hart en speelt voor uw God op de citer. De psalmist geeft gehoor aan zijn eigen oproep en bespeelt de citer. Is hij zelf de vernederde die door de Heer werd verheven en nu rechtop staat?

Luister en kijk:

- Praise ye the Lord (Psalm 147, 1-11), Scottish Psalter 1650 ( a capella)

Schrijf:

Kan ik met de psalmist meezingen, dat de Heer de vernederden verheft en de zondaars ter aarde werpt? Waar zie ik dat gebeuren?