Psalm 7c vers 8b-18

Blad: 8r

Bid: Vers 8b-17

Kijk:

Na vers 17 komen we aan bij de derde illustratie bij psalm 7. De kunstenaar geeft een voorbeeld uit het evangelie (Matteus 26, 47-56) van een mens die volgens de psalm boordevol boosheid zit en zelf valt in de kuil die hij voor een ander groef: Judas. In het midden kust hij Jezus, herkenbaar aan het aureool met een kruis erin. Een ontroerend detail is dat Jezus zijn verrader vriendschappelijk bij de schouder vastpakt. Twee gewapende soldaten zijn getuigen van het verraad; een van hen reikt iets aan, maar wat is dat? Rechts heeft Judas zich verhangen aan de tak van een boom; zijn ziel verlaat in de gestalte van een zwarte vogel, zijn mond (Matteus 27, 1-5).

Bid: Vers 18

Schrijf:

In de eerste illustratie wordt de psalmist belaagd door een leeuw; in de tweede door gewapende mannen. In de derde illustratie is de psalmist Jezus geworden en de vijand krijgt een gezicht en een naam in zijn vriend Judas. Heb ik een vijand? Zie ik zijn/haar gezicht? Heeft hij/zij een naam?  Lees van daaruit opnieuw de psalm.