Psalm 19b vers 5-15

Blad: 23r

Bid: Vers 5-7

Kijk:

Na de verzen over de zon die als een bruidegom of een stralende held aan de hemel verschijnt laat de illustratie Christus verschijnen, bij de hand genomen door de hand van God. In zijn linkerhand draagt hij de kruisstaf en het is alsof hij de helling van een berg oploopt. De kunstenaar herkent blijkbaar in de bruidegom en de stralende held van de psalm Christus zelf. Hoe komt hij hierbij? Augustinus begint zijn commentaar op deze psalm met te zeggen dat wat er in deze psalm staat over Christus gaat. Voor Augustinus is de bruidegom Christus, die geboren werd uit Maria, in wie God zich verbond met de menselijke natuur. Andere Kerkvaders zagen een verband tussen deze psalm en de hemelvaart van Jezus. Dat lijkt de kunstenaar te hebben uitgebeeld. Aan de hemel verschijnt ook een engel, die een boek laat zien waarin iets geschreven staat. Op de aarde staat een soldaat, die op het punt staat achterom kijkend rechts uit het beeld te stappen. Wie is hij? Is hij te verstaan vanuit de Latijnse tekst waar de psalmist zegt dat de zon onstuimig aan haar baan begint als een gigant, als een reus? Is hij die reus? Ook loopt er op de aarde een leeuw rond, maar het is niet duidelijk wat het roofdier aan het doen is. Speelt hij met de zon?

Bid: vers 8-15

Kijk nog eens:

Het boek, dat uit de hemel komt en de wet van de Heer bevat, komt ter sprake in vers 8 dat onder de illustratie staat en in de verzen op de volgende pagina. Is het bedoeld voor de  soldaat die uit het beeld wil stappen? In het boek staan de Latijnse beginwoorden van vers 8: De wet van de Heer is volkomen en bekeert de zielen.

Schrijf:

Kijk nog eens naar de soldaat die zich omkeert en verbeeld je dat jij het bent: Waar kijkt hij, waar kijk ik naar? Wat gaat er in zijn, in mijn hoofd om?