Psalm 61 Exaudi Deus – Luister God

Blad: 72v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. In hymnen. Van/voor David. Stem van de kerk.

Bid: Vers 2-5

Kijk:

Een vrouw met uitgestrekte handen zit onder een boog op een troon en kijkt ons frontaal aan. Aan haar rechterhand staat een gevleugelde engel met de bodestaf, die het spreekgebaar in haar richting maakt. Aan haar linkerhand een engel met een standaard die zijn open hand laat zien? Wat is het verband met de gelezen psalmverzen? Is het een verbeelding van vers 5: Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn? Is het een verbeelding van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria (Lucas 1, 26-38)? Is het een personificatie van de biddende kerk, gezien het opschrift dat in deze psalm de stem van de kerk hoort?

Bid: Vers 6-7

Kijk:

In het tweede beeld staat Christus met het evangelieboek in de hand; hij maakt een zegenend gebaar of het spreekgebaar in de richting van een koning, die met de kroon op zijn hoofd onder twee bogen op een prachtig versierd bed ligt. Hij laat zijn hoofd op zijn hand rusten en is blijkbaar aan het tobben. In vers 7 en 8 bidt de psalmist voor de koning: Vermeerder de dagen van onze koning, verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor U te regeren, laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn. De kunstenaar laat dit gebed verhoord worden door de zegenende Christus.

Bid: Vers 8

Schrijf: