Psalm 64 Exaudi Deus – God luister

Blad: 74v

Lees:

Opschrift in rode letters: tot het einde. Een psalm van/voor David. De stem van Paulus over het lijden van Christus met de lof van Christus.

Bid: Vers 2-6a

Kijk:

Met twee mannen achter hem links in de hoek wijst de psalmist naar een boogschutter die zijn boog spant en al eerder vier pijlen geschoten heeft in het bloedende naakte lichaam van een man met aureool die vastgebonden staat aan een paal. Een kleine jongen doorsteekt het slachtoffer met een speer. Het is een verbeelding van de beeldspraak die de psalmist in vers 4 gebruikt: Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif. In het Latijn staat er letterlijk: Zoals zij hun tongen scherp maken als een zwaard, zo spannen zij hun boog, een bittere zaak, om in het geheim op de onbevlekte te schieten. Het slachtoffer aan de paal doet denken aan de H. Sebastiaan, een martelaar uit de derde eeuw. 

Bid: Vers 6b-11

Schrijf:

'Ik weet niet of je dat gevoel kent: dat er almaar pijlen op je worden afgeschoten. Vingers die naar je wijzen. Opmerkingen die je door de ziel snijden. Beschuldigingen die je naar je kop geslingerd worden. Mensen die precies weten wat jíj fout doet, en van hun eigen fouten niet weten. Ken je dat? Ooit meegemaakt? Dan ben ik benieuwd hoe je daar doorheen gekomen bent; hoe je als goed mens overeind bent gebleven. Misschien moet je wel bekennen dat je daar voor de rest van je leven ergens in je ziel woede en wrok aan hebt overgehouden.' (Dries van den Akker s.j.)