Psalm 66a Jubilate Deo – Jubelt voor God

Blad: 76r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Een lied van een psalm over de verrijzenis. De stem van de apostelen.

Bid: Vers 1-6

Kijk:

Christus loopt op blote voeten over het water dat tussen twee bergen in ligt; hij draagt de korte kruisstaf in zijn  rechterhand en het evangelieboek in zijn met zijn mantel bedekte linkerhand. Links staat een groep mannen op de over toe te kijken. In vers 6 zingt dit danklied over de doortocht van het volk Israël door de Rietzee (Exodus 13-14). De kunstenaar laat Christus door het water van de Rietzee heentrekken of loopt hij over het water? Hij volgt daarin het commentaar van sommige kerkvaders. Volgens Augustinus kunnen wij de rivier van het leven veilig oversteken met Christus als onze leider.

Bid: Vers 7-14a

Schrijf: