Psalm 67 Deus misereatur – God, wees ons barmhartig

Blad: 76ar

Het deel van de bladzijde met de tekst is verdwenen.

Bid: Vers 2-5

Kijk:

Christus zit glimlachend op de aardbol met een voetenbank onder zijn voeten. In zijn rechterhand houdt hij een weegschaal, die in evenwicht is, en met zijn linkerhand houdt hij het evangelieboek vast op zijn knie. Links en rechts naast hem staan twee engelen. De engel aan zijn linkerhand houdt een kroon in de hand; de engel aan zijn rechterkant wijst naar de weegschaal. Van links komt een grote menigte die zich biddend en knielend tot Christus wendt. De illustratie is een commentaar bij vers 5: Laat alle naties van vreugde juichen omdat Gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. De kunstenaar heeft van die Gij Christus gemaakt, die aan het eind der tijden als rechter zal optreden. De weegschaal is het symbool van het rechtvaardige oordeel. We kwamen de weegschaal al eerder tegen bij psalm 9a en 17a.

Bid: Vers 6-8

Schrijf: