Psalm 73a Quam bonus Israel – Hoe goed voor Israël

Blad: 84v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot hier het tweede boek… Hier eindigen de lofzangen van David, de zoon van Jesse. Een psalm van Asaph. De stem van de profeet tot de Heer over de Joden.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

In een klassiek gewaad gekleed en op blote voeten zit de psalmist op een berg de harp te bespelen. Voor hem staat een jongeman met twee timpanen oftewel tamboerijnen. Deze illustratie sluit aan bij het opschrift, dat de afsluiting vormt van het tweede boek van de psalmen.

Bid: Vers 4-23a

Schrijf: