Psalm 75 Confitebimur tibi – Wij loven U

Blad: 87v

Lees: 

Opschrift in rode letters: Opdat hij niet vernietigt. Een psalm van Asaph. Liederen. Stem van Christus over het toekomstige oordeel.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

Rechts in de hoek staat de psalmist met de kruisstaf (teken van Christus) in de hand en hij spreekt tot drie mannen, van wie er twee gewapend zijn. De psalmist spreekt namens God: Ik zeg tot de trotsen: ‘Weest niet hoogmoedig!’ en tot de zondaars: ‘Verheft u niet!’ (vers 5) De man die voorop staat slaat de hand voor de mond - teken dat hij de boodschap begrepen heeft en zijn mond houdt?

Bid: Vers 6-11

Schrijf:

Wapens spelen een belangrijke rol in het Stuttgarter Psalter. In dit plaatje blijkt de mond het grootste wapen te zijn: de man houdt letterlijk en figuurlijk zijn mond na de woorden van de psalmist. Herken ik de kracht van de mond als wapen?