Psalm 78a Attendite popule meus – Luister mijn volk

Blad: 90r

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Een compositie van Asaph. De stem van de profeet tot de Joden.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Maar liefst vijftien illustraties staan er in de tekst van psalm 78. Waarom is dat? In de eerste illustratie staat een grote groep luisterende mannen – vrouwen? - voor een prachtig versierde lezenaar, waarop een boek wordt geopend door dezelfde leidinggevende figuur van de vorige bladzijde, die hier met een opgeheven vinger staat: Mozes. Boven het boek komt de hand van God uit de hemel die het spreekgebaar maakt. De kunstenaar heeft van de ik-persoon uit de Psalm Mozes gemaakt, die het volk uitnodigt om te luisteren: Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting, open uw oren voor wat ik u zeg (vers 1). In de Latijnse versie staat er letterlijk: Luister, mijn volk, naar mijn wet… Die wet wordt gesymboliseerd door het boek op de lezenaar. Mogelijk dacht de kunstenaar aan Exodus 24, 7:  Vervolgens nam hij het het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: 'Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.'

Bid: Vers 3-6

Kijk nog eens:

De psalmist nodigt zijn luisteraars uit om wat zij gehoord en begrepen hebben door te geven aan de kinderen. Is dat wat er in de menigte luisteraars gebeurt?

Schrijf:

De luisteraars in het plaatje reageren allemaal verschillend op de woorden van Mozes. Kijk naar de ogen en de handen: welke reacties drukken deze uit?