Psalm 80a Qui regis Israel – Herder van Israël

Blad: 96r

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Voor hen die veranderen. Een getuigenis van/voor Asaph. Een psalm. De stem van de priesters van God voor de kerk en Christus.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

Onder in het beeld staan de drie in de psalm genoemde stamvaders: In het midden de jongste zoon van Jakob en Rachel, Benjamin. Rechts Manasse en links Efraïm, de oudste en de jongste zoon van Jozef, die de oudste zoon van Jakob en Rachel was. Zij hebben hun handen opgeheven en hun ogen opgeslagen naar de beeltenis van Christus in een schild dat door een cherubs gedragen wordt. In dit beeld vertegenwoordigt Christus God, tot wie de psalmist bidt: Herder van Israël, hoor ons aan, die Jozef leidt als een kudde; Die troont op de cherubs, verschijn met luister voor Efraïm, Benjamin en Manasse. We kwamen dit beeld van Christus eerder tegen in psalm 18b. Links en rechts naast het schild zweven twee engelen die in het gebed van de stamvaders delen.

Bid: Vers 4-10

Schrijf: