Psalm 85 Benedixisti Domine – Heer, Gij hebt begenadigd

Blad: 100v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. Voor de zonen van Core. Een psalm.

Bid: Vers 1-6

Kijk:

Tegen een groene achtergrond heeft de psalmist zijn handen biddend opgeheven naar de hemel, waaruit felle rode stralen komen. Verbeelden zij Gods gramschap en toorn uit de eerste verzen van de psalm? We kwamen deze rode stralen eerder tegen in psalm 78h.

Bid: Vers 7-12

Kijk:

In een dal tussen twee bergen in ontmoeten twee vrouwen elkaar en zij kussen elkaar; hun hoofden raken de hemel. Om hun hoofd dragen zij een aureool. Wie zijn zij? Is deze ontmoeting een verbeelding van vers 11: Genade en waarheid ontmoeten elkander, de vrede omhelst de gerechtigheid? Of heeft de kunstenaar de ontmoeting van de zwangere Maria (met een kroon op het hoofd) en Elisabeth uit het Lucasevangelie (1, 39-45) willen uitbeelden? In dat geval volgt hij de kerkvaders die deze psalm lezen met het oog op de geboorte van Jezus Christus. Theodoretus van Cyrrhus legt vers 11 zo uit: Zij die de gerechtigheid droeg, dat is Johannes, heeft haar gekust die de vrede [Jezus] droeg. In het Getijdenboek (p.1029) wordt deze interpretatie gevolgd door het volgende citaat van de kerkvader Origenes boven de psalm te zetten: Toen onze Verlosser naar de aarde is afgedaald, heeft God zijn land begenadigd.

Lees verder:

Als bisschop van Hippo spreekt Augustinus rond het jaar 400 in zijn Kerstpreek vooral over het 12e vers van psalm 85: Dan wast de waarheid op uit de aarde en ziet gerechtigheid neer uit de hemelDe waarheid is voor Augustinus Jezus Christus, die geboren werd uit Maria, die op haar beurt een kind van Adam was en dus uit de aarde kwam. Dan wast de waarheid op uit de aarde... (Preek 189)

Kijk verder:

In het Psalter van Saint Albans wordt vers 5 in de latijnse versie (Keer ons om, God onze redding) heel letterlijk uitgebeeld.

Schrijf: 

Deze psalm staat als tussenzang op het katholieke leesrooster voor de tweede zondag van de Advent (B). Welke regel van de psalm zegt iets over de betekenis van de Advent?