Psalm 97 Dominus regnavit – De Heer is koning

Blad: 111r

Lees:

Opschrift in rode letters: Voor deze David, wanneer zijn land is hersteld. De stem van de kerk over de komst van Christus.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

Rechts staat heel klein de psalmist, eerbiedig, met bedekte handen. Hij kijkt naar een zegenende Christus, die tussen twee bergen verschijnt op een groen schild dat door twee engelen gedragen wordt. Onder hem ligt een naakte figuur, die met opgeheven arm naar hem opkijkt. Wie is hij? Links en rechts zijn grote en kleine griezelige vurige koppen te zien, waar de vlammen van afslaan. De psalmist spreekt over het verschijnen van de Heer; bij de kunstenaar is de Heer Christus geworden overeenkomst het opschrift boven de psalm. Verder probeert hij het visioen van de psalmist in beelden te vangen: De Heer is koning… recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders.

Bid: Vers 4-12

Kijk nog eens:

Ook de beelden uit de verzen onder het plaatje heeft de kunstenaar proberen weer te geven: Bliksemschichten verlichten zijn pad, de aarde ziet toe met ontzetting. Wordt de aarde die toeziet verbeeld door dat liggende naakte figuurtje? Bergen smelten als was voor de Heer…

Schrijf: