Psalm 124 Nisi quia Dominus - Was de Heer niet

Blad: 145r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Zang van de trappen. Van/voor David zelf.

Bid: Vers 1-7a

Kijk:

Links staat de psalmist met uitgestrekte armen; vooral zijn rechterhand is enorm en steekt buiten het kader van het beeld. Hij kijkt naar een vogeltje dat over een berg vlucht. Twee mannen jagen met uitgespreide armen achter de vogel aan; of bidden zij met de psalmist mee? Het is een illustratie bij de eerste helft vers 7 dat boven het plaatje staat: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht, ontsnapt aan het net van de jagers. In het Latijn staat er letterlijk: Onze ziel is als een mus ontsnapt aan de strik van de jagers.

Bid: Vers 7b-8

Schrijf:

De vogel die over de berg vliegt is een symbool van bevrijding, van vrijheid. Wat roept dit beeld concreet bij mij op als ik mij voorstel dat het mijn ziel (mijn leven) is, die daar vliegt?