Psalm 125 Qui confidunt – Wie vertrouwt

Blad: 145v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Zang van de trappen.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

Twee mannen – een jonge en een oude – met een aureool om het hoofd staan dicht op elkaar en kijken naar hun belagers, die dreigend een stok naar hen opheffen. De jongste maakt met zijn rechterhand een afwerend gebaar. Hier staan de vromen en de goddelozen uit vers 3 tegenover elkaar: Niet langer zet de scepter van de goddeloze het erfdeel van de vrome onder druk. In het Latijn staat er letterlijk: Want de Heer zal de stok van de zondaren niet laten rusten op het lot van de rechtvaardigen.

Bid: Vers 4-5

Schrijf: