Psalm 126 In convertendo – Bracht terug

Blad: 146r

Lees:

Opschrift in rode letters: Zang van de trappen.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

Links zaait een oudere boer het zaad over zijn akker uit. Rechts biedt een jonge man aan de voet van een berg een korenschoof aan God aan. De hand van God maakt vanuit de hemel een spreekgebaar. Het is een illustratie bij het beeld dat de psalmist in de verzen 5 en 6 geeft: Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen; maar keren zingend weer beladen met hun schoven. De kunstenaar besteedt geen aandacht aan de emoties bij de zaaier en de oogster. Het oogsten zelf beeldt hij ook niet uit, maar wel het offer van de eerste korenschoof. Dat laatste en ook de hand van God zijn een toevoeging van de kunstenaar.

Bid: Vers 6

Schrijf:

Kijk nog eens naar de jongeman die uit dankbaarheid de eerste oogst aan God aanbiedt. Kan ik mij in zijn rol verplaatsen en wat zou ik dan aanbieden?