Psalm 129 Saepe expugnaverunt – Van jongsaf ben ik mishandeld

Blad: 147r

Lees:

Opschrift in rode letters: Zang van de trappen.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

Links loopt de psalmist gebogen, met een aureool om het hoofd (waarom?). Twee mannen zijn bezig een muur te metselen op zijn rug. Wat is het verband met de tekst van de psalm? Rechts slaat de hand van God met een zwaard  twee mannen het hoofd af; één van hen ligt reeds op zijn rug. Ook hier weer de vraag wat het verband met de tekst van de psalm is.

Bid: Vers 6-8

Kijk nog eens:

Het beeld is alleen te begrijpen vanuit de Latijnse versie van de verzen 3 en 4: Op mijn rug zullen zondaars bouwen… Maar de rechtvaardige Heer heeft de nekken van zondaars afgeslagen.

Schrijf: