Psalm 131 Domine, non est – Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer

Blad: 148r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Zang van de trappen. Van David zelf. De stem van de heilige Maria.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Rechts staat de psalmist met een stok in de hand. Met zijn rechterhand wijst hij naar een bed waarop een vrouw ligt. Zij heeft een kroon op het hoofd en heeft een purperen gewaad aan. Zij houdt een nogal groot uitgevallen naakt kind tegen zich aan; het kind kust zijn moeder. De psalmist wijst naar het beeld dat hij zelf in de psalm gebruikt: Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Waarom heeft de psalmist een stok in de hand; wordt hij hier afgebeeld als een pelgrim? Waarom? Waarom wordt de vrouw als een koningin afgebeeld? Sommige kerkvaders duiden de vrouw als de kerk.

Bid: Vers 3

Schrijf:

Volgens het opschrift klinkt in deze psalm de stem van de heilige Maria, maar wat is het verband tussen deze psalm en Maria dan?