Psalm 134 Ecce nunc – Komt nu

Blad: 149v

Lees:

Opschrift in rode letters: Zang van de trappen.

Bid: Vers 1

Kijk:

We kijken naar het interieur van een kerkgebouw, dat bestaat uit drie bogen. In de middelste boog hangt een gesloten gordijn. Onder de linker en rechterboog staan telkens twee mannen in klassieke gewaden die naar boven kijken. Het zijn de dienaars van de Heer uit het eerste vers: Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer. Die staat in de tempel des Heren wanneer de duisternis valt. In het Getijdenboek (p. 1202) staat deze psalm  (Avondgebed in de tempel) aangegeven voor de dagsluiting op de vooravond van zondagen en hoogfeesten.

Bid: Vers 2-3

Schrijf:

Kijk nog eens naar de mannen in de tempel: Waar kijken zij naar? Wat zou de betekenis van het gesloten gordijn zijn?