Psalm 136 Confitemini - Dankt

Blad: 151v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Alleluia.

Bid: Vers 1-9

Kijk:

Een vrouw met lange haren en een aureool om het hoofd kijkt mij frontaal aan. In haar mond heeft zij een lange wijnrank met druiventrossen eraan. In haar linkerhand houdt zij een tak van de vijgenboom en in haar rechterhand een bundel korenaren. Wie is zij? Zij is ongetwijfeld de aarde uit vers 6: Hij strekte de aarde uit over het water… Boven haar aan de hemel zijn twee sterren te zien en links de personificatie van de zon en rechts die van de maan; de psalmist dankt de Heer hiervoor in de verzen 5, en 6-9: De hemelsferen schiep Hij met wijsheid… Hij maakte de grote hemellichten… De zon om over de dag te heersen… De maan en de sterren als licht in de nacht.

Bid: Vers 10-26

Kijk nog eens:

Voor de kunstenaar is moeder aarde degene door wie God ons voedt met brood en wijn en vijgen. Daarover spreekt hij zijn dankbaarheid uit in de verzen 25 en 26: Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade. Dankt dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade.

Luister:

- Confitemini Domino. Anoniem.1610. Le Poeme Harmonique.

- Confitemini Domino. Taizé, begrafenis van frere Roger, 23 augustus 2005.

- Psalm 135 (136). Grieks Orthodox.

Schrijf:

De kunstenaar is met de psalmist dankbaar voor moeder aarde, die ons voedt, voor de zon, de maan en de sterren. Deel ik die dankbaarheid? Hoe ziet mijn eigen plaatje van dankbaarheid er uit?