Psalm 139 Domine probasti me – Gij doorschouwt mij

Blad: 153v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. een psalm van/voor David.

Bid: Vers 1-4a

Kijk:

Biddend knielt de psalmist neer. Zijn ogen en zijn linkerhand heeft hij naar de hemel geheven en met zijn rechterhand wijst hij op zijn uitgestoken tong. Op zijn hoofd ligt de hand van God die uit de hemel komt. Twee naakte jongens kijken naar hem. Wat zijn ze aan doen? Zijn ze in het water aan het spelen? De jongen die rechtop staat draagt een vaas en heft iets omhoog: een schaal, een brood? Dat David naar zijn tong wijst heeft natuurlijk alles te maken met de zin die boven de illustratie staat:  voor het woord nog op mijn tong is… Het is niet meteen helder wat die jongens van doen hebben met de gelezen verzen.

Bid: Vers 4b-24

Kijk nog eens:

In vers 5, dat onder de illustratie staat wordt gesproken over de hand van God: uw hand rust altijd op mijn schouder. In het latijn staat er: Gij hebt op mij uw hand gelegd. Dat heeft de kunstenaar hier letterlijk uitgebeeld. Het is nog steeds niet duidelijk waar die jongens vandaan komen. De geleerden doen allerlei suggesties, maar zijn het niet met elkaar eens. De kerkvaders zien het niet met leugenachtige tong spreken als een van de belangrijkste deugden en citeren daarbij het woord van Jezus volgens de evangelist Matteüs (18, 3): Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Zijn die spelende jongens een illustratie van dit woord van Jezus? Of verwijzen zij naar de verzen 13-16, waar de psalmist spreekt over zijn geschapen zijn, zijn wording in de schoot van zijn moeder: Ik dank U voor het wonder van mijn leven…?

Schrijf:

Kan ik het David nazeggen, dat God mij zo kent, dat Hij weet wat ik zeggen ga, nog voor het woord op mijn tong is? Kan ik het psalmist nazeggen, dat God zijn hand op mij heeft gelegd? Wat betekent die hand voor mij: zegening, bevestiging, aanmoediging, bescherming? Of roept het beeld misschien ook negatieve associaties op?