Psalm 140 Eripe me Domine – Bevrijd mij Heer

Blad: 155r

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. een psalm van/voor David.

Bid: Vers 2-4

Kijk:

Terwijl hij achterom kijkt en zijn hand biddend opheft, wordt de psalmist bij de pols weggevoerd door een soldaat. Hij lijkt niet in de gaten te hebben dat de hand van God hem vanuit de hemel aanraakt. Het is een illustratie bij de roep om hulp uit het eerste vers: Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen, bescherm mij tegen de man van geweld.

Bid: Vers 5-6

Kijk:

De psalmist, die nu klassiek gekleed is en een aureool om het hoofd heeft, slaat zijn ogen biddend op naar de hemel, terwijl hij zijn handen opheft. Twee mannen hebben een touw om zijn benen en voeten geworpen. Het is een illustratie bij de woorden uit zijn gebed: Zij vlechten koorden en spannen netten en leggen een klem op mijn pad. De psalmist is in nood, maar ziet er niet vertwijfeld uit. Met zijn hoofd en zijn rechterhand is hij dicht bij de hemel. Achter hem twee bergen die uit elkaar lijken te wijken alsof ze hem doorgang verlenen.

Bid: vers 7-14

In het Getijdenboek (p. 1183) ontbreken de verwensingen in de verzen 10-12.

Luister:

- Bewerking psalm 140, orgel en vleugel, Martin Weststrate en Peter Wildeman.

Schrijf:

Herken ik in het tweede beeld iets van mijn leven? Welke strikken en klemmen liggen er op mijn levenspad? Hoe vind ik de ruimte? Geeft het verlangen naar God mij ruimte?